дизел

Какви са спецификите на горивата за земеделска техника

Земеделските стопани използват разнообразие от машини и съоръжения, с които обработват големи площи. Целите на всяка едно агротехническо мероприятие е свързано с това а се намалят разходите и по този начин да се увеличи печалбата от вложените инвестиции, труд и усилия. Какви са възможностите за доставка на горива, които се предлагат на българските фермери и излиза ли сметката, която първоначално са планирали и заложили в производствения цикъл? Изискването на Европейския съюз да се използват биогорива до голяма степен повишава стойността на дизела, което е причина фермерите да търсят друг алтернативен вариант за висококачествено, но на достъпна цена гориво за земеделска техника от Горрел. Търговеца разполага с оптимално гъвкави решения, които не само да отговорят на нормите на Европейското законодателство, но и да покрият критериите на земеделците за цена и адаптивност към техниката.

Горива с най-високо качество

Под земеделска техника се разбират всички онези машини, които се използват от земеделските стопани за извършване на различни агротехнически мероприятия. Такива са:

  • Трактори;
  • Култиватори;
  • Сеялки;
  • Комбайни;
  • Извозващи продукцията машини и други.

Статистически без наличието на качествено дизел няма как да се постигнат ефективни обработки. За целите на бизнеса от Горрел предлагат изключително гъвкави решения за доставка и транспорт на дизел без биокомпонент, но с много високи показатели щадящи околната среда и работата на техниката, с която фермерите:

  • Намаляват производствените разходи;
  • Осигуряват дълъг живот на двигателя на машините и техниката;
  • Спестяват, гарантират икономии и рентабилност от производствения цикъл.

Повишаване свойствата на дизела

земеделска техникаТова, че е по-евтино горивото за земеделска и пътна техника се дължи на факта, че обичайния биокомпонент тук липсва. Всъщност целта е да се осигури ниска цена, а именно това е един от начините. За да се повишат свойствата на горивото и то да бъде годно за експлоатация от Горрел предлагат продукт, който е с добавки. Тяхната роля е да удължат живота на машината и да намалят до минимум разхода на гориво. А именно това е решението, което гарантира качество и рентабилност.

Съществен е приноса на доставчика, защото само тези, които са пряко ангажирани към нуждите на вашия бизнес са  състояние да гарантират оптимална ефективност на производствения цикъл и процес. Земеделието е един от най-сложните и трудоемки сектори, което реално налага фермерите да са толкова критични към всеки ресурс, който използват. Именно за постигане на нисък разход, висока производителност и ниски оферти на основния използван ресурс е необходимо да се доверите и вие на Горрел.