гориво за земеделска техника

Защо е от значение какви течни горива използвате и кой ги доставя

Горивата, които се използват като енергиен ресурс от машини, съоръжения и техника се делят на течни, твърди и газообразни. Тъй като става въпрос за различен тип структура и възможна летливост при транспортиране то е необходимо да бъдат спазвани конкретни норми и правила за превоз на такива продукти. Две от най-популярните видове течни горива са дизел и бензин, които се използват като ресурс за използване на транспортни средства, участват в отоплението на някои видове инсталации или се използват за работата на редица механизирани машини и съоръжения. Ако се нуждаете от качествени продукти с коректна и сигурна доставка можете да ес възползвате от течни горива от Дизелор.

Основни видове продукти

Дизелор е утвърден и сертифициран търговец и доставчик на висококачествени течни горива като:нафта за отопление

  • Дизел Б6, съдържащ 6 % биокомпонент;
  • Дизел без биокомпонент, което се използва за пътна техника и всякакви селскостопански машини;
  • Газьол за отопление;
  • Бензин А95H, който е най-масово разпространения и използват за пътни превозни средства с бензинови двигатели;
  • Пропан-бутан;
  • ТопДизел.

От своя страна от Дизелор представят на вниманието на своите клиенти изключително богато разнообразие от изброените енергийни ресурси. За да допринесат за икономичното разходване се инвестира в подобряване на формулата, която гарантира дълголетие на машините и ниски разходи.

Коректно, професионално отношение гарантират на клиентите си от Дизелор не само по отношение на качеството, които предлагат, но и спрямо точността на доставките. Винаги в срок и навреме транспортирани в стандартизирани и безопасни превозни средства течните горива ще достигнат до вашата бензиностанция, фабрика или стопанство в уговорения ден и час. Разбира се, че е от значение на кой предприемач, търговец или дистрибутор ще доверите доставката на висококачествени продукти. Гарант за професионализъм, експедитивност и оптимално качество заложете на продуктовата гама на Дизелор, защото е важно какви продукти бихте използвали за машини и друг вид транспортни средства.